"Svěťák" na 100 %!

Tady se dozvíte vše o doprovodných akcích, které pro Vás chystáme! Sportovní program, bikové exhibice, party i vše, co je určeno pro děti! Proklikejte všechny položky podmenu...

"Svěťák" na 100 %!

BIRELL MTB MARATON

Termín
Sobota, 26. 5. 2018

Místo
Vysočina Aréna, Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město na Moravě

Pořadatel
SINGLETRAIL Moravský kras z.s.

Ředitel závodu
Pavel Mikšík, pavel.miksik@mtbnmnm.cz

Vedoucí tratí
Libor Kříž

Prezence
Pátek, 25. května 2018, 15:00 - 20:30 a sobota 26. května 2018, 6:30 - 8:30.
Vysočina Aréna, za tribunami v buňce hlavní pokladny N 49°34.57468', E 16°3.19120'
Přednost mají předem zaregistrovaní závodníci. 

Start
9:00 - Vysočina Aréna, brána UCI SP horských kol

Cíl
Na louce vedle sběrného parkoviště Vysočina Arény

Časový limit
pro dojezd do cíle je do 14:00 hod

Trať
50 km, převýšení 1000 m.
Základem je trať z minulých let vedená v prostoru Tři Studně, Cikháj, Rumpoltův Mlýn, Devět Skal, Fryšavské hájenky, Samotín, Kadov, Medlov, Vysočina Aréna.
Mapa trati na cykloserveru: http://www.cykloserver.cz/f/333b230628/

Kategorie
MJ     Junioři 15-18 let, 2000-2003      ZJ      Juniorky 15-18 let, 2000-2003
M      Muži 19-39 let, 1979-1999        Z       Ženy 19-39 let, 1979-1999
M40   Muži 40-49 let, 1969-1978     Z40    Ženy 40-49 let, 1969-1978
M50   Muži 50-59 let, 1959-1968     Z50  Ženy 50-59 let, 1959-1968
M60+ Muži 60 let a starší, do 1958     Z60+  Ženy 60 let a starší, do 1958 

Startovné
500 Kč při registraci a úhradě do 21.5.2018
600 Kč při registraci nebo úhradě po 21.5.2018 a na místě

V rámci startovného budou zajištěny standardní služby jako zpracování výsledků, občerstvovací stanice na trati a v cíli, zdravotní zabezpečení, technický servis, oběd, mytí kol, úschovna kol, parkování.

V pátek a sobotu není třeba vstupenka pro vstup do Vysočina Arény. V ceně startovného není vstupenka na nedělní program.  

Odhláška
Odhlásit se lze do 21.5.2018 emailem řediteli závodu. Startovné bude vráceno mínus storno poplatek 50 Kč. Po uvedeném termínu se startovné nevrací.

Platba
Platby převodem zajišťuje pro pořadatele Sportsoft, spol. s .r.o. na účtu:
CZK – Fio banka, č.ú. 2400239044 / 2010

On-line platby kartou zajišťuje pro pořadatele též SportSoft, spol. s r.o.

Registrace
1. On-line pomocí registračního systému do 25.5.2018 do 12:00 hod
2. V kanceláři závodu ve Vysočina Aréně při prezenci

Registrací online předejdete riziku zdlouhavého čekání na místě prezentace.

Registrace   Startovní listina

Statistika   Výsledky

Řazení na startu
Do první vlny budou zařazení závodníci s licencí UCI a závodníci s přidělenou divokou kartou.
O divokou kartu lze včetně zdůvodnění požádat v rámci on-line registrace pouze do 21. 5. 2018! Akceptována budou umístění do 5. místa na posledním Birell Bike Vysočina, KPŽ, Author Cup. Všichni závodníci mají přidělený jednotný startovní čas.

Startovní čísla
Závodník je povinen si vpředu na kolo umístit startovní číslo a absolvovat s ním celý závod. Číslo je přiděleno pouze na tento konkrétní závod. Na startovním čísle je nalepen čip pro měření času. Po skončení závodu se čísla ani čipy nevrací.

Mytí kol
Ve Vysočina Aréně za tribunou A. Nepoužívejte místa vyhrazená pro SP. Platí přísný zákaz mytí kol v rybníku a v potoku. 

Technický servis
Servis pro účastníky MTB Maratonu ve stanech s logem Park Tool. V pátek i v sobotu před startem i po závodě  je naleznete  v prostoru EXPO zóny. Během závodu je stanoviště servisu na občerstvovací stanici Rumpoltův mlýn. Servisní práce jsou kromě použitých dílů zdarma.

Úschovna kol
Nejen pro účastníky maratonu, ale pro všechny návštěvníky nabízíme během MS bezplatnou úschovnu kol pod tribunou D ve Vysočina Aréně.

Parkování
Bezplatně v blízkosti cíle na sběrném parkovišti Vysočina Arény. 

Vyhlášení
Vyhlášení výsledků proběhne na podiu SP ve Vysočina Aréně po závodě SP, čas bude upřesněn. 

Důležité informace, vybavení a bezpečnost účastníků
Závod se jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí. Každý účastník je povinen mít dostatečnou cyklistickou výzbroj, dbát pravidel silničního provozu, pokynů pořadatelů a police ČR a vůbec se chovat tak, aby neohrozil zdraví ostatních účastníků ani své. Každý účastník je zodpovědný za způsobené škody. Horská cyklistika je náročný sport a každý účastník by měl před startem zodpovědně zvážit svoji připravenost k závodu. Plná ochranná přilba je povinná!!! Je zakázáno použití elektrokola!

Závod se jede v CHKO. Pod hrozbou diskvalifikace je zakázáno odhazovat odpadky. Na trati budou vyznačené zóny pro odhoz odpadků.

Akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.

Při zrušení závodu týden před startem z důvodu nenadálé živelné pohromy, epidemie nebo zhoršené bezpečnostní situace státu se startovné nevrací.

Závodníci mladší 18 let startují na zodpovědnost jejich zákonného zástupce případně trenérů jejich týmů. Podepsaný písemný souhlas předloží nejpozději při prezenci.

 

Těšíme se na Vaši účast, aktuální inf. naleznete na www.mtbnmnm.cz